036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana X. sjednica OV Stolac

U salonu općine Stolac održana  je u danas X. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici  nakon utvrđenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa IX. sjednice OV Stolac usvojili Odluku o visini prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene...

U petak X. sjednica OV Stolac

X. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 18. 02. 2022. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa IX. Sjednice OV Stolac, 2. Odluka o visini...

U srijedu sjednica OV Stolac

IX. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 22. 12. 2021. godine (srijeda)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 11.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: Usvajanje izvoda iz zapisnika sa VIII. sjednice OV Stolac, Odluka o usvajanju...

U srijedu VIII. sjednica OV Stolac

VIII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 08. 12. 2021. godine (srijeda) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09, 00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa VII. sjednice OV Stolac, 2. Nacrt Proračuna...

U petak VII. sjednica OV Stolac

VII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 19. 11. 2021. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: Usvajanje izvoda iz zapisnika sa VI. Sjednice OV Stolac, Odluka o usvajanju...