036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U srijedu VIII. sjednica OV Stolac

VIII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 08. 12. 2021. godine (srijeda) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09, 00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa VII. sjednice OV Stolac,

2. Nacrt Proračuna općine Stolac za 2022. godinu,

3. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2022. godinu,

4. Informacija o izvršenoj financijskoj reviziji općine Stolac za 2020. godinu,

5. Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine,

6. Odluka o postupku, uvjetima i načinu legalizacije građevina bez pravomoćnog odobrenja za gradnju,

7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

8. Zahtjevi građana,

9. Vijećnička pitanja