036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Služba za društvene djelatnosti

Asim Pitić

pomoćnik Gradonačelnika

email

drustvene@stolac.gov.ba

Telefon

036/819-xxx

Sve dokumente Službe za društvene djelatnosti možete preuzeti na platformi E-registar

Služba za društvene djelatnosti, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

W

prati i izvršava zakone i druge propise, analizira stanje, poduzima i druge mjere u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, zdravstva,kulture i športa,

W

prati rad osnovnih škola, analizira uspjeh u učenju i vladanju učenika/učenica i predlaže osnivaču mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,

W

ostvaruje suradnju sa ravnateljima/ravnateljicama škola na području grada

W

koordinira suradnju među školama na području grada

W

sumira i izrađuje izvješće o radu i uvjetima rada škola

W

predlaže i utvrđuje mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školama na području grada i stara se o njihovoj realizaciji,

W

organizira javne i kulturne manifestacije škola, posebno iz domena sporta, obrazovanja za demokraciju, ljudskih prava i prava djece

W

priprema Gradskom vijeću prijedlog odluke o utvrđivanju školskih područja

W

radi na osiguranju proračunskih sredstava kao pomoć za realizaciju projekata udruženja iz oblasti zdravstva,kulture i športa

W

poduzima mjere potrebne za zadovoljavanje potreba građana iz oblasti zdravstva, kulture i športa

W

ostvaruje uspostavljenu suradnju sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama na području grada

W

sudjeluje u prijedlogu proračunskih sredstava za potrebe vjerskih zajednica i nevladinih organizacija za realizaciju projekata iz njihove djelatnosti

W

prati stanje i poduzima mjere u oblasti zdravstvene zaštite, koje su propisima stavljene u nadležnost grada

W

obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana