036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Gospodarsko-poslovna zona Hodovo

O nama

Gospodarsko poslovna – poslovna zona „Hodovo“ nalazi se sjeverno od Stoca, odnosno uz magistralnu prometnicu Neum – Stolac – Mostar. lzravno je prometno povezana s važnim putnim pravcima: prometni pravac Neum – Mostar, putni pravcima prema Dubrovniku i Herceg Novom te Sarajevu. U prilog zoni ide blizina zračne luke u Mostaru koja je udaljena 15 km, željeznička stanica koja je udaljena oko 20 km, granični prijelaz sa RH udaljen je oko 30 km, luka Ploče od navedene zone udaljena je oko 50 km, dok je planirani autoput na koridoru 5c udaljen 5 km.

Površina zone iznosi 127,55 ha, a namjenjena je za gradnju fotonaponskih elektrana i gradnju gospodarsko – poslovnih objekata za malo i srednje poduzetništvo. Površine parcela se protežu u rasponu od 4000 — 20000 m2.

Poštovani budući suradnici, ukoliko još niste pronašli pogodnu lokaciju za svoje proizvodne pogone, razmotrite mogućnost da vaš izbor bude Gosopdarsko – poslovna zona Hodovo

Poštovani poduzetnici i potencijalni ulagači,

zadovoljstvo mi je predstaviti vam Gospodarsko-poslovnu zonu „Hodovo” zonu proizvodne i poslovne namjene. U želji da potakne gospodarski razvoj lokalnog područja grad Stolac je donio Odluku o izgradnji gospodarsko – poslovne zone „Hodovo”. Projekt izgradnje poslovne zone „Hodovo” započet je kao jedan od glavnih pokretača gospodarskog oporavka i razvoja lokalnog područja. Realizacijom projekta se planiraju izravno i neizravno ostvariti strateški ciljevi Grada u pogledu poticanja poduzetništva, stvaranja preduvjeta za privlačenja investicija te povećanje zapošljavanja, posebice lokalnog stanovništva.

Vizija

Gospodarsko – poslovna zona “Hodovo” mjesto je poslovne izvrsnosti, inovacija i razvoja te kao poticaj širenju znanja, pozitivnih gospodarskih i društvenih vrijednosti

Misija

Pružiti zaokruženu potporu ulagačima i njihovom nastojanju da ostvare vlastiti poslovni poduhvat unutar gospodarsko – poslovne zone na području grada Stoca, te stvoriti mjesto koje će biti temelj budućeg gospodarskog razvoja Grada kao cjeline.

Činjenice

E

jedna od najprespektivnijih zona u HNŽ-u

E

blizina većih gradskih sjedišta

E

snažna potpora lokalne zajednice

E

blizina autoceste, luke, željeznice i zračne luke

E

olakpsano pribavljanje potrebnih dozvola za investitore

E

smanjena komunalna naknada

E

proizvodne djelatnosti oslobođene komunalnog doprinosa

E

povoljna cijena infrastrukturnog zemljišta

E

pristupnost međunarodnih investitora

POVRŠINA (ha)

INVESTITORA

SOLARNIH ELEKTRANA

ZAPOSLENIH

Financijske i administrativne pogodnosti

 

  • Izuzetno povoljna cijena zemljišta
  • Trajno vlasništvo nad parcelom
  • Komunalna naknada se ne plaća za vremenski period od 2 (dvije) godine od dana stjecanja obaveze za plaćanje iste
  • Rok za ishođenje potrebnih odobrenja za početak izgradnje objekta je 60 dana

Za građevinsko zemljište

Infrastrukturna opremljenost zone

 

  • Energetska infrastruktura (trafostanica, javna rasvjeta, električni i dr. priključci)
  • Komunalna infrastruktura (vodoopskrba iz regionalnog vodovoda)
  • Prometna infrastruktura (pristupne ceste, ceste u zoni, telefonski i dr. priključci)

Za uređenje zemljišta

Infrastrukturne pogodnosti zone

 

  • Pristup parcelama gospodarsko-poslovne zone sa javno-prometne površine
  • Sve parcele nalaze se neposredno uz magistralni pravac Stolac-Mostar
  • Veličina parcele se prilagođava potrebama investitora

Za pogodnosti zemljišta