036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Zdravko Previšić

pomoćnik Gradonačelnika

email

katastar@stolac.gov.ba

Telefon

036/819-024

Sve dokumente Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, možete preuzeti na platformi E-registar

Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

W

izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana,

W

provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,

W

provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom, arondacijom, komasacijom, uzurpacijom nekretnina,

W

razmatra pitanja prava preče kupnje nepokretnosti, prava zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,

W

rješava o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,

W

priprema prijedloga općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Gradonačelnika

W

vrši poslove parcelacije zemljišta, premjeravanje i utvrđivanje premjera na zemljištu, te vrši njihovu tehničku obradu,

W

vrši promjene u katastarskim knjigama,

W

izdaje uvjerenja iz katastarskih knjiga,

W

vrši poslove u vještačenja po pozivu suda,

W

vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima iz oblasti urbanizma i građenja,

W

vrši poslove u vezi sa povratom napuštenih nekretnina u svojini građana, u skladu sa Zakonom o prestanku primjene zakona o privremeno napuštenoj imovini u vlasništvu građana,

W

vrši i druge poslove u oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Gradsko vijeće i Gradonačelnik