036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak X. sjednica OV Stolac

X. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 18. 02. 2022. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa IX. Sjednice OV Stolac,

2. Odluka o visini prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac,

3. Odluka o kupnji nekretnine,

4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa,

5. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti,

6. Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2021./2022. godini,

7. Odluka o subvencioniranju zapošljavanja volontera – vježbenika i nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac,

8. Odluka o donaciji opreme za prikupljanje otpada JP “Komunalno” d.o.o. Stolac u trajno vlasništvo,

9. Zahtjevi građana,

10. Vijećnička pitanja.