036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak VII. sjednica OV Stolac

VII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 19. 11. 2021. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa VI. Sjednice OV Stolac,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01-30.09.2021. godine,
 3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu,
 4. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu,
 5. Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac,
 6. Odluka o suglasnosti na produženje Ugovora o korištenju objekta bivše galerije “Branko Šotra” u Stocu,
 7. Odluka o raspolaganju nekretninama u svojini općine Stolac x8,
 8. Odluka o kupnji nekretnine,
 9. Rješenje o imenovanju povjerenstva za izlaganje podataka o nekretninama za katastarsku općinu Rotimlja,
 10. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje – rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste na M 6.1 i regionalne ceste R 427 u općini Stolac,
 11. Odluka o prestanku prava korištenja na nekretninama,
 12. zaključak po zahtjevu za uspostavljanje novog harema,
 13. Zahtjevi građana,
 14. Vijećnička pitanja.