036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Gradsko vijeće

Zastupnici u Gradskom vijeću

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Predsjednik GV

Kazimir Raguž Dopredsjednik GV

HDZ BIH

Kazimir Raguž

Dopredsjednik GV

HDZ BIH

Nikolina Marijanović

HDZ BIH

Snježana Tunjić

HDZ BIH

Matea Raič

HDZ 1990.

Vinko Bošković

HSS BIH

Ivica Džakula

HSP

Nedeljko Đogo

SNSD

Bojana Matić

HKDU

Nikola Raguž

HSP BIH

Esad Omanić

Lista za Prenj i Rotimlju

Dragan Šimunović

Neovisni

Marko Aleksić

Neovisni

Vidoje Maslać

Neovisni

Timur Haračić

Neovisni

Adnan Frenjo

Neovisni

Ina Eminović

Neovisni

Alis Boloban

Neovisni

Službeni glasnik Grada Stoca