036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Služba za gospodarstvo i inspekcije

Senad Burić

pomoćnik Gradonačelnika

email

gospodarstvo@stolac.gov.ba

Telefon

036/819-033

Sve dokumente Službe za gospodarstvo i inspekcije možete preuzeti na platformi E-registar

Služba za gospodarstvo i inspekcije , u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

W

izvršava Zakone, druge propise i opće akte u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti gospodarstva,

W

vrši upravno-pravne poslove u okviru Službe,

W

vrši poslove za registraciju i vodi registar samostalnih obrtnika,

W

vodi evidencije i prati poljoprivredu proizvodnju,

W

predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanja gospodarskom infrastrukturom nad kojom pravo raspolaganja ima grad

W

vrši sve stručne i administrativne poslove iz oblasti za koju je obrazovana,

W

obavlja inspekcijske poslove stavljene u nadležnosti grada

W

izvršava Zakone, druge propise iz oblasti tržišne, ugostiteljske, komunalne, sanitarne i građevinske inspekcije,

W

rješava u upravnim stvarima po službenoj dužnosti ili zahtjevu stranke iz oblasti za koje su obrazovani,

W

prati stanje i poduzima mjere za rješavanje problema iz oblasti inspekcija

W

surađuje sa inspekcijama viših razina vlasti,

W

obavlja i druge poslove u nadležnosti inspekcija,

W

vrši i druge poslove u oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Gradsko vijeće i Gradonačelnik