036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak XI sjednica GV Stolac

XI sjednica Gradskog vijeća Grada Stoca održat će se dana 16.06.2023 godine (petak ) u prostorijama grada Stoca sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa X sjednice Gradskog vijeća Stolac, 2. Odluka o...

Obavijest Centra za socijalni rad Stolac

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON GRAD STOLAC Centar za socijalni rad Stolac Banovinska bb- 88 360 Stolac Broj: 05-522-5/23-1 Stolac, 21.04.2023.g. O B A V I J E S T U povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa Centra za socijalni rad...