036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Gradonačelnik
K

GRADONAČELNIK

STJEPAN BOŠKOVIĆ

Datum rođenja: 09.05.1970.
Mjesto rođenja: Stolac
Stručna sprema: Dipl.inž. elektrotehnike. Diplomirao 1997. godine na FER-u u Zagrebu.
Radno iskustvo: Radio u HT d.o.o. Mostar od 1998 godine.
Članstvo u političkoj stranci: Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ) BiH
Bračno stanje: Oženjen, otac četvero djece.
Mjesto prebivališta: Aladinići.
Za načelnika općine Stolac izabran je direktno voljom većine birača 2004. godine na mandatno razdoblje od 4 godine, kao i na izborima 2008., 2012. , 2017. i 2020. godine

+387 (0)36 853 101

grad@stolac.gov.ba

Sve dokumente Ureda gradonačelnika možete preuzeti na platformi E-registar

Ured gradonačelnika, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

5

vrši prijem i surađuje sa predstavnicima pravnih osoba i međunarodnih organizacija,

5

koordinira rad između svih Službi,

5

priprema plan prijema stranaka kod Gradonačelnika

5

priprema i plasira informacije iz djelokruga rada gradskih organa uprave,

5

suradnja sa novinarima i urednicima dnevnih listova i časopisa, kao i elektronskih medija,

5

priprema prijedloge općih i pojedinačnih akata za Gradonačelnika

5

analizira i priprema zaključke i izvješća za Gradonačelnika

5

vrši i druge poslove po nalogu Gradonačelnika

Daniel Babić

Predstojnik Ureda gradonačelnika

email

dbabic@eregistar.ba

Telefon

036/819-018