036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak konstituirajuća sjednica OV Stolac

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 08. (petak) 01. 2021. godine  u prostorijama općine Stolac početkom u 11,00 sati.

 

            Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

  1. Izvješće tajnika Općinskog vijeća o preuzimanju mandata vijećnika OV Stolac,
  2. Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja,
  3. Odluka o izboru Predsjednika Općinskog vijeća,
  4. Odluka o izboru Dopredsjednika Općinskog vijeća,
  5. Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja i propise,
  6. Razno. 

 

NAJSTARIJI VIJEĆNIK STRANKE SA NAJVIŠE OSVOJENIH MANDATA U  OV STOLAC 

Snježana Tunjić