036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Završen projekt izgradnje sekundarnog cjevovoda na vodoopskrbnom sustavu Dubrave

Projekt izgradnje sekundarnog cjevovoda na vodoopskrbnom sutstavu Dubrave, koji su zajednički financirali Grad Stolac i Fond za zaštitu okoliša F BiH je završen.
Izgradnjom sekundarnog cjevovoda na vodoopskrbnom sustavu Dubrave i završetkom navedenih radova stvorena je mogućnost za priključkom na novoizgrađenu mrežu u naseljima Aladinići-Greda, Crnići kula, Prenj- Dolumi i Pješivac. Izgrađeno je 3.510,00 m1 sekundarne vodoopsrbne mreže promjera 110 mm i 63 mm. Radove je izvodilo poduzeće Eccon-inžinjering d.o.o. Čapljina. Ukupna vrijednost radova je 103.000,00 KM.
Dubravski vodovod jedan je od kapitalnih projekata već dugi niz godina, te su tako u proračunu Grada Stoca za ovu godinu osigurana sredstva za nastavak izgradnje Dubravskog vodovoda. Cilj projekta je trajno vodosnabjdjevanje lokalnog stanovništva i privrede pitkom vodom čime se stvaraju bolji uvjeti života na ovom prostoru.