036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Zapovijedi Stožera HNŽ/K

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj:39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. stavak 1. točke 2. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj:77/06, 5/07 i 32/14) i Odluke o proglašenju nepogode prouzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području HNŽ, Vlade HNŽ broj:01-1-02-505/20 od 17.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na Šesnaestoj izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj  dana 30.03.2020.godine, d o n o s

i

 Z A P O V I J E D

 1. Zapovijed broj:17-06-40-16-3/20 od 20.03.2020. godine, primjenjuje se do daljnjeg.

2.Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

 Z A P O V I J E D

1.Zapovijed broj : 17-06-40-16-4/20 od 20.03.2020.godine, primjenjuje se do daljnjeg.

 2.Točka 2. Zapovijedi broj: 17-06-40-16-4/20 mijenja se i glasi:

  

    Iz točke 1. ove zapovijedi izuzimaju se:

 

–         trgovine prehrambenih proizvoda,

–         prodavaonice higijenskih proizvoda,

–         ribarnice,

–         mesnice

–         ljekarne,

–         specijalizirane prodavaonice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme,

–         poljoprivredne ljekarne,

–         benzinske crpke,

–         kiosci,

–         pekare,

–         kemijske čistionice,

–         specijalizirane prodavaonice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,

–         specijalizirane prodavaonice dječije opreme,

–         prodavaonice hrane za životinje,

–         prodavaonice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala,

–         logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda,

–         veledrogerije,

–         knjižare,

–         trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice

 

 1. Ova zapovijed stupa na snagu danom.

 

Z A P O V I J E D

 1. Zapovijed broj:17-06-40-16-5/20 od 20.03.2020. godine, primjenjuje se do daljnjeg.

2.Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

Z A P O V I J E D

 1. Zapovijed broj:17-06-40-16-6/20 od 20.03.2020. godine, primjenjuje se do daljnjeg.

 2.Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

 Z A P O V I J E D

 1. Zapovijed broj:17-06-40-16-11/20 od 20.03.2020. godine, primjenjuje se do daljnjeg.

2.Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

 Z A P O V I J E D

 1. Zapovijed broj:17-06-40-16-10/20 od 20.03.2020. godine, primjenjuje se do daljnjeg.

2.Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

 Z A P O V I J E D

 1. Zapovijeda se policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ i službenicima sudbene policije Hercegovačko-neretvanske županije da osobe koje su lišene slobode zbog osnova sumnje  da su počinili kazneno djelo ili su lišeni slobode po zapovijedi nadležnog suda, prije dovođenja u prostorije policijskog tijela, odnosno sudske policije, tužilaštva  ili suda prvenstveno sprovedu u najbližu zdravstvenu ustanovu radi obavljanja trijažnog pregleda.

 

 1. Zadužuju se i druge agencije koje privode osobe iz točke 1. da postupaju sukladno s ovom zapovijedi.

 

 1. Trijažni pregled iz točke 1. ove zapovijedi provodi se u odnosu na osobe lišene slobode kojima je prethodno od strane nadležnog tijela određena mjera izolacije ili samoizolacije, kao i druge osobe za koja se sumnja da su oboljele  od korona virusa.

 

 1. Zapovijeda se zdravstvenim ustanovama da trijažni pregled iz točke 1. ove zapovijedi izvrše prioritetno u odnosu na druge preglede, osim u slučaju žurnosti postupanja  radi zaštite života pacijenta.

 

 1. Zapovijeda se zdravstvenim ustanovama iz točke 4. da u slučaju sumnje da je osoba lišena slobode zaražena korona virusom daju daljnje upute za postupanje s tim osobama što će se iskoordinirati sa nadležnim tijelom koji je izvršilo lišenje slobode.

 

 1. Zapovijeda se službenicima sudbene policije da prije dovođenja osobe lišene slobode u pritvorske prostorije kazneno popravnog zavoda , pravodobno obavijeste nadležni kazneno popravni zavod koji je dužan pripremiti prostor za izolaciju osobe  lišene slobode od drugih osoba i poduzeti druge mjere za primopredaju osoba  sa ciljem zaštite zaposlenih i drugih osoba.

 

 1. Zapovijeda se tijelima iz točke 1. ove zapovijedi da u cilju zaštite zdravlja zaposlenika i drugih osoba osiguraju minimum potrebnih sredstava za higijensko-epidemiološku zaštitu službenika koji neposredno rade sa zaraženim ili potencijalno zaraženim osobama ( maska, rukavice, zaštitno odijelo, naočale ili vizir) i propišu internu proceduru postupanja sa osobama iz točke 1. ove  zapovijedi.

 

 1. Zapovijeda se tijelima iz točke 1. da izvrše mjere dezinfekcije i druge epidemiološko – sanitarne mjere u odnosu na prostorije u kojima borave osobe lišene slobode.

 

 1. Za provedbu ove zapovijedi odgovorna su tijela  iz točaka 1., 2., 5., i 6 ove zapovijedi.

 

 1. Zadužuju se odgovorne osobe iz točke 9. ove zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvješćuju  Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove zapovijedi.

 

 1. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

Z A K L J U  Č A K

 1.  Zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite, da vrši nabavku opreme za provedbu mjera zaštite od koronavoirusa, kao i raspodjelu iste, a temeljem procjene nadležnih institucija s područja Hercegovačko-neretvanske županije.
 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

ZAPOVIJED

 1. Zapovijeda  se Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ, da sve zapovijedi koje su donijeli nakon 17.03.2020.godine, kad je proglašeno stanje nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na području HNŽ, revidiraju i usklade zajedno s Županijskim stožerom civilne zaštite.
 2. Za provođenje ove zapovijedi zadužuju se tijela iz točke 1. ove zapovijedi.
 3. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

{slike}nz30.03{/slike}