036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Zabrana kretanja mlađima od 18 i starijima od 65 godina u FBiH

Federalni stožer Civilne zaštite donio je naredbu kojom se ZABRANJUJE kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Kako je navedeno, naredba je donesena zbog prevencije širenja zaraze korona virusom u Federaciji BiH.

Županijski ministri unutarnjih poslova dužni su provoditi ovu mjeru i za nju odgovarati te izvještavati Federalni stožer Civilne zaštite o provedbi.

Odluka je stupila na snagu ODMAH i na snazi ostaje do 31. ožujka 2020. godine, a odluku je potpisala zapovjednica Federalnog stožera Civilne zaštite Jelka Miličević, koja je Odluku uputila Vladi FBiH, županijskim ministarstvima MUP-a, županijskim stožerima Civilne zaštite, Općinskim/gradskim stožerima Civilne zaštite i Koordinacijskom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje.