036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Vlada HNŽ proglasla stanje nepogode i preporučila ograničavanje radnog vremena

 1. Vlada HNŽ-a usvojila je Informaciju o svemu dosad učinjenom po pitanju mjera preveniranja pojave koronavirusa  u BiH te donijela zaključke kojima je, uz ostalo, sve mjerodavne institucije vlasti u HNŽ-a zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa.

 

 1. Vlada HNŽ-a daje snažnu potporu odlukama i preporukama s jučerašnje proširene sjednice Vlade FBiH, na kojoj su, uz ostale, nazočili predsjednici županijskih vlada, a napose Odlukom kojom je utvrđeno postojanje uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području cijele Federacije BiH za pojedine proizvode, zadržavanje cijena na razini zatečenoj 5.3.2020. godine te očuvanje platežne i kupovne moći građana, kao i preporukama koje se odnose na bankarski i porezni sustav u Federaciji BiH te kreditne mjere koje treba poduzeti.

 

 1. Vlada HNŽ-a, na današnjoj izvanrednoj sjednici, na prijedlog Županijskoga stožera civilne zaštite, donijela je Odluku o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19).

 

 1. Sukladno Odluci o proglašenju stanja nepogode, aktiviraju se Stožer civilne zaštite HNŽ-a i stožeri jedinica lokalne samouprave. Vlada je zadužila Stožer civilne zaštite da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehničkih sredstava te da, u sklopu svojih ovlasti, kontinuirano prati i analizira stanje vezano za pojavu koronavirusa na području HNŽ-a i o tomu izvještavaju Vladu HNŽ-a najmanje jedanput dnevno.

 

 1. Poradi provedbe mjera zaštite i spašavanja ljudi na području HNŽ-a, Vlada je naložila da sva županijska ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije sve svoje potencijale stave na raspolaganje Županijskom stožeru civilne zaštite te da su općinski / gradski stožeri civilne zaštite također dužni staviti na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, u slučaju potrebe, biti korišteni na ugroženim područjima.

 

 1. Vlada HNŽ-a nalaže svim županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama, da sve redovite i planirane programske aktivnosti obvezno usklade i prilagode novonastalom stanju, osobito one koje zahtijevaju financijske izdatke.

 

 1. Vlada HNŽ-a daje suglasnost za nabavu opreme, medicinskih i drugih neophodnih sredstava za suzbijanje koronavirusa, prema članku 10. Zakona o javnim nabavama BiH, a u svezi s člankom 187. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

 

 1. Vlada HNŽ-a prihvaća niz preporuka u svezi s postupanjem poslodavaca i radnika, a s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, koje je predložio Krizni stožer Županijskoga ministarstva zdravstva:

 

 • Mjerodavne institucije (županijske, gradske i općinske), svaka u sklopu svojih ovlasti, obvezne su žurno donijeti privremene mjere ograničavanja rada najkasnije do 18 sati u trajanju od najmanje 15 dana: ugostiteljskih objekata svih kategorija, noćnih i disko klubova, kladionica, tržnih centara, kino dvorana, kazališta, muzeja, knjižnica i čitaonica kao i rada uslužnih djelatnosti frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i drugi u kojima se ostvaruje bliži kontakt s klijentima, osim objekata u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, dostave hrane, rada pučkih kuhinja uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a, naročito držanje  međusobne udaljenost od najmanje 2 metra prilikom kupovine.
 • Vlada poziva na poštivanje ranije preporuke o otkazivanju svih javnih i drugih okupljanja.
 • Uputiti preporuku osobama starijim od 70 godina da ne izlaze bespotrebno na javna mjesta, da ne koriste javni prijevoz te da nabavu životnih potrepština i lijekova vrši obitelj, prijatelji i susjedi ili volonteri i po mogućnosti centri za socijalni rad.
 • Preporučiti ljekarnama, bankama i CIPS uredima, kao i drugim institucijama i ustanovama koje se bave uslužnim djelatnicima, da posao izdavanja lijekova, novca, osobnih dokumenata i drugih potrepština organiziraju po principu kontroliranoga ulaska potrošača u prostor.
 • Vlada HNŽ-a poziva na poštivanje preporuka autoriteta vjerskih zajednica o okupljanjima u vjerskim objektima, na službama / obredima.
 • Obvezuju se turističke agencije da svoje aktivnosti usklade s izdanim preporukama.

 

 1. Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda u HNŽ-u, u svim županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah treba uvesti pasivno dežurstvo s ciljem izvršavanja zapovjedi Županijskoga stožera civilne zaštite.

 

 1. Vlada HNŽ-a zadužuje Zavod za javno zdravstvo HNŽ-a da osnaži koordinaciju s Federalnom upravom za inspekcijske poslove u svezi s izdavanjem rješenja o samoizolaciji na državnoj granici kako bi se poduzimale odgovarajuće mjere u slučaju kršenja izdanih rješenja. Na tomu tragu, potrebno je ostvariti punu suradnju Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a i ovlaštenih sanitarnih inspektora u smislu kontrole izdanih rješenja o samoizolaciji te da se prekršitelji propisno kažnjavaju, bez iznimki.

 

 1. Telefonski broj operativnog centra Civilne zaštite (121) staviti na raspolaganje 24 sata dnevno za primanje poziva i prijava građana vezano za COVID-19.

 

 1. Osnovati Županijski mobilni tim za uzimanje uzoraka, a Krizni stožer županijskoga ministarstva zdravstva će pripremiti potrebni plan djelovanja toga tima. Pojačati epidemiološke mjere u cijepnim centrima pri domovima zdravlja.

 

 1. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a će, prema potrebi, poduzimati mjere mobiliziranja i angažiranja, organiziranja i raspoređivanja rada i radnoga vremena, promjene mjesta i uvjeta rada pojedinih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika.

 

 1. Vlada je donijela Odluku da, u razdoblju trajanja prekida nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, za potrebe odvijanja online nastave omogući besplatno distribuiranje obrazovnih video materijala putem online platforme i svih drugih neophodnih i pratećih resursa za odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama HNŽ-a.

 

 1. Vlada HNŽ-a nalaže svim rukovoditeljima u županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama Vlade, te izvanproračunskim fondovima i javnim poduzećima u kojima županijska Vlada vrši upravljačka prava, da prilagode rad u skladu s potrebama posla i planiram aktivnostima te da, gdje god je to moguće, privremeno smanje broj zaposlenika na tim poslovima, posebno onima iz rizičnih skupina te majkama s djecom do deset godina starosti.