036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Usvojen Statut Grada Stoca

Nakon šest mjeseci od proglašenja Stoca gradom na današnjoj trećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Stolac usvojen je Statut Grada Stoca.

Statutom su utvrđeni naziv grada, prostor, obilježja, sjedište, javna priznanja, samoupravni djelokrug, gradski organi vlasti, mjesna samouprava, imovina grada. Grad Stolac pravni je sljednik Općine Stolac i preuzima nadležnosti, prava obveze i imovinu općine Stolac.

Odbor za Statutarna pitanja i propise dugo je razmatrao koji datum staviti kao Dan Grada odnosno kojim datumom obilježiti dan Grada. Na sastanku odbora predloženo je da to bude 19. srpnja iz razloga jer je to dan kada je Gradsko vijeće usvojio Statut Grada.

“Ovaj vrlo važan dokument za Grad Stolac i njene građane. Mislim da trebamo krenuti od jednog novog početka a to je da kroz ovaj Statut, njegovim donošenjem kroz jedan novi zamah u gradu Stocu koji sada postoji graditi takav ambijent grada da sve ono što imamo je naše zajedničko i da nas to spaja a ne razdvaja. U tom duhu je i ovaj Statut“ rekao je gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković prilikom usvajanja Statuta.