036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Usvojen Proračun općine Stolac za 2020.godinu

Općinsko vijeće Stolac usvojilo je na današnjoj XXII. sjednici Proračun općine Stolac za 2020. godinu. Usvojeni Proračun općine Stolac za 2020. godinu planiran je u iznosu od 8 589 380,00 KM i sastoji se od prihoda (8 229 380,00 KM) primitaka (360 000,00 KM) i rashoda (6 087 780,00 KM) kapitalnih izdataka (2 427 800,00 KM) proračunske pričuve ( 15 000,00 KM) pokrića deficita (28 500,00 KM) i otplate dugova (30 300,00 KM).

Proračun za 2020 godinu je u odnosu na Nacrt doživio značajne izmjene, jer je Nacrt za 2020. iznosio 7 341 900,00 KM, pa je tako Proračun dosegao iznos od 8 589 380,00 KM te je za 1 247 480,00 KM  veći od Nacrta.

Usvajanju proračuna prethodilo je njegovo stavljanje na javnu raspravu, isti je stavljen na javni uvid na službenoj stranici, te su se prijedlozi, primjedbe i sugestije mogle dostaviti u pisanoj formi u Službu za financije ili putem službenog e-maila.

Razvojni segment Proračuna općine Stolac za 2020. godinu kojeg su vijećnici  usvojili na sjednici  možemo prepoznati u nizu kapitalnih projekata koji se planiraju realizirati u 2020. godini. Od kapitalnih projekata koji su već započeti ili će se tek pokrenuti sljedeće godine ističemo; nastavak radova na vodoopskrbnom sustavu na Dubravskoj visoravni, izgradnju amfiteatra na Starom gradu, nastavak izgradnje sustava za navodnjavanje Dolumi II. Faza. Radi se i glavni projekt za Gradsku športsku dvoranu u Stocu, projekt iluminacije Starog grada, nastavlja se s i izgradnjom infrastrukture u Gospodarskoj zoni Hodovo. Spomenimo posebno obnovu Srednje škole Stolac i Dječjeg vrtića Stolac, te rekonstrukciju Ulice kneza Domagoja kao rekonstrukciju i sanaciju lokalnih cesta u općini Stolac.

U Proračunu su također osigurana sredstva za stipendije, volontere, prijevoz učenika kao i za projekte iz kulture i sporta. Iz svega navedenog vidi se da općina Stolac u narednoj godini posebno ulaže u stvaranje boljih uvjeta u predškolskim i školskim ustanovama na području svoje općine.