036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Usvojen Proračun općine Stolac u iznosu od 9 018 939,00 KM

Općinsko vijeće Stolac usvojilo je na današnjoj  I. sjednici Proračun općine Stolac za 2021. godinu. Ukupni prihodi i primici Proračuna općine Stolac za 2021. godinu planiraju se u iznosu od  9 018 939, 00 KM  što je za  1,79%  manje u odnosu na  plan Proračuna 2020. godine.

Usvajanju proračuna prethodilo je njegovo stavljanje na javnu raspravu, isti je stavljen na javni uvid na službenoj stranici, te su se prijedlozi, primjedbe i sugestije mogle dostaviti u pisanoj formi u Službu za financije ili putem službenog e-maila.

Jedan dio kapitalnih projekata koji su dijelom realizirani u 2020. godini, planirani su i nastavljaju se  u 2021. godini kao što su projekti vezani za : nastavak radova na vodoopskrbnom sustavu na Dubravskoj visoravni, projekt iluminacije Starog grada, nastavlja se i sanacija lokalnih putova u općini Stolac, spomenimo također obnovu Srednje škole Stolac i Dječjeg vrtića Stolac, utopljavanje Doma Zdravlja Stolac kao i sanaciju javnih površina. Nastavljaju  se radovi na izgradnji komunalne i cestovne infrastrukture u Gospodarsko – poslovnoj zoni Hodovo.

“Proračun se dosta oslanja na projekte koji se financiraju s viših razina vlasti, određenih fondova, ministarstava, mislim da realan i izvodiv, daje nam jedan prostor za podizanje komunalne i putne infrastrukture, a isto tako i Gospodarsko – poslovne zone Hodovo gdje stvaramo uvijete za jedan jači gospodarski oporavak u Stocu” istaknuo je načelnik Bošković prilikom izlaganja Proračuna.

Nakon usvajanja Proračuna općine Stolac za 2021. godinu,  usvojena je Odluka o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu.

Odlukom o odobravanju kratkoročnog kreditnog zaduženja općine Stolac, odobrava se kreditno zaduženje na iznos glavnice od 278 100,00 KM za razdoblje od 02.01. 2021 do 31.12.2021. godine.

Usvojena je i Odluka o visini prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac, radi se o tehničkoj odluci koju vijeće donosi svake godine. Prosječna konačna građevna cijena m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac iznosi kao i prethodnih godina i poslužit će kao temelj za izračunavanje visine rente za 2021. godinu. Donosi se na godišnjoj razini i služi za obračun rente prilikom izdavanja odobrenja za gradnju objekata te predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje građevinske dozvole.

Donesena je i Odluka o Pristupanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023. godine. Godine 2013 krenulo se u prvu poslije ratnu izradu Prostornog plana općine Stolac. Prostorni plan općine usvojen i primjenjuje se od 2017.godine. Ciljano se ide u izmjene i dopune Prostornog plana, jer se pojavio određeni broj investitora koji bi ulagali u općinu Stolac.

Data je suglasnosti na Imenovanje Općinskog javnog pravobranitelja, Joze Matića koji ostaje i dalje općinski javni pravobranitelj.

 {slike}I.sjOV{/slike}