036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Usvojen Proračun općine Stolac u iznosu od 16 971 397,00 KM

Općinsko vijeće Stolac usvojilo je na današnjoj IX. sjednici Proračun općine Stolac za 2022. godinu. Usvojeni Proračun općine Stolac za 2022. godinu planiran je u iznosu od 16 971 397,00 KM i sastoji se od prihoda (7 171 397,00 KM) primitaka (7 800 000,00) rashoda (8 099 400,00 KM) kapitalnih izdataka (8 806 000,00 KM) proračunske pričuve (29 637,00 KM)  i otplate dugova (36 360,00 KM).

Proračun je u odnosu na Nacrt doživio značajne izmjene, jer je Nacrt za 2022. iznosio 12 907 657,00 KM, pa je tako Proračun dosegao iznos od 16 971 297,00 KM, te je za 4 063 740,00 KM  veći od Nacrta. Financijski okvir Proračuna ostao je isti, a razlog planiranog povećanja  je na stavkama s naglaskom na kapitalne projekte koji ovaj proračun klasificiraju i daju mu predznak razvojnog.

 

Godina 2022. biti će godina velikih kapitalnih projekata na dobrobit svih stanovnika naše općine/grada. Razvojni segment Proračuna općine Stolac za 2022. godinu kojeg su vijećnici  usvojili na sjednici  možemo prepoznati u nizu kapitalnih projekata koji se planiraju realizirati u 2022. godini. Od projekata koji su već započeti ili će se tek pokrenuti sljedeće godine ističemo; najveći projekt je izgradnja Gradske športske dvorane u Stocu koja prema projektnoj dokumentaciji iznosi 5 000 000,00 KM, nastavak i okončanje radova na Kulturnom centru Stolac, izgradnja Gradskog parka Stolac. Nastavljaju se i radovi na Vodovodu Dubravska visoravan koji općina Stolac provodi u suradnji s gradom Čapljinom, kao i izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Hodovo,  radit će se izgradnja vodocrpnih sustava u naseljima Hodovo i Rotimlja. Pristupit će se i izradi projektne dokumentacije odnosno dokumenta Prostornog uređenja općine Stolac.

 

Planirana je rekonstrukcija i sanacija objekata u vlasništvu Općine, utopljavanje Doma zdravlja Stolac kao i sanacija lokalnih cesta. U Proračunu su također osigurana sredstva za stipendije, pripravnike, prijevoz učenika kao i za projekte iz kulture i sporta. Iz svega navedenog vidljivo je da općina Stolac u narednoj godini posebno ulaže u stvaranje boljih uvjeta za sve koji žive na području općine.

Usvajanju Proračuna prethodilo je njegovo stavljanje na javnu raspravu, isti je stavljen na javni uvid na službenoj stranici, te su se prijedlozi, primjedbe i sugestije mogle dostaviti u pisanoj formi u Službu za financije ili putem službenog e-maila.