036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Usvojen Nacrt Proračuna za 2022. godinu

Općinsko vijeće Stolac je danas na svojoj VIII. redovnoj sjednici,  usvojilo Nacrt Proračuna općine Stolac za 2022. godinu u iznosu od 12 907 657, 00 KM.

Nacrt Proračuna Općine Stolac za 2022. godinu predstavlja procjenu godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos rashoda i izdataka kao i financiranje neizmirenih obveza Proračuna. Nacrtom Proračuna za 2022. godinu planirani su prihodi u iznosu 7 167 657, 00 KM i primici 5 740 000, 00 KM, rashodi 7 691 350, 00 KM i izdaci 5 216 307, 00 KM.

Radi se o isključivo radnom materijalu, ovaj Nacrt nije konačan i doživjet će u tehničkom smislu izmjene i dopune ali predstavlja podlogu za izradu prijedloga Proračuna za 2022. godinu. Nacrt Proračuna je dostavljen i Ministarstvu financija HNŽ.

 

Nacrt Proračuna Općine Stolac za 2022. godinu stavljen je na javni uvid. Javni uvid može se izvršiti na web stranici općine Stolac.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na utvrđeni nacrt Proračuna Općine Stolac za 2022. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za financije i proračun i putem službenog mail; opcina@stolac.gov.ba i financije@stolac.gov.ba zaključno sa danom 17.12.2021. godine.