036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U tijeku sanacija zgrada oštećenih u potresu, sporazum o sanaciji u vrijednosti 1 530 126,00 KM

Prošli tjedan je krenula sanacija krovova na više lokacija u Stocu. Prvo je rađen krov Veterinarske stanice u Stocu, a trenutno su u tijeku radovi na 2 zgrade na Luci, te na zgradi u ulici Hrvatskih branitelja, preko puta Policijske stanice. Krovovi su oštećeni prilikom potresa magnitude 5,6 koji je pogodio naš grad u noći 22. travnja 2022. godine.

Potpisan je okvirni sporazum o sanaciji krovova na javnim objektima i objektima kolektivnog stanovanja stradalima u potresu,  u vrijednosti 1 530 126,00 KM. Trenutno se radi Ugovor o izvođenju radova na iznos od 350 000,00 KM, a radove izvodi Eccon inžinjering iz Čapljine.

Radove sufinancira Federalna uprava civilne zaštite sa 700 000,00 KM, dok 300 000,00 KM sufinancira Županijska uprava civilne zaštite, dok će preostali dio financirati Grad Stolac.

Uplate za troškove sanacije stigle su i od nekih općina/gradova: Grad Doboj 1000,00 KM, Općina Rudo 700,00 KM, Općine Žepče i Kladanj po 1000,00 KM.

Saniraju se objekti kolektivnog stanovanja i javni objekti.