036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U tijeku je upis u Dječji vrtić Stolac

Iz Dječjeg vrtića Stolac obavještavaju da se od 17. lipnja do 21. lipnja vrši upis nove djece za sljedeću pedagošku 2024/2025 godinu.

Prijava se može vršiti u prostorijama Vrtića od 8 do 12 sati .
Svi zainteresirani roditelji (nove) djece, pri prijavi prilažu rodne listove (ovjerene kopije) te popunjavaju upisni list.