036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U tijeku izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Vidovo polje

Grad Stolac realizirao je još jedan u nizu projekata koji se rade u posljednju godinu dana. Riječ je o izgradnji kanalizacijskog kolektora u naselju Vidovo polje, grad Stolac. Radovi su u tijeku, strojevi su na terenu, a rok za izvođenje ovih radova trebao bi biti 10 mjeseci od dana početka. Fond za zaštitu okoliša FBiH za ovaj projekt izdvojilo je 160.000,00 KM.
Procijenjena vrijednost projekta je 470.000,00 KM bez PDV-a, a ukupna duljina kanalizacijske mreže je 3.175 m. Izvođač radova je ECCON-INŽINJERING d.o.o. Čapljina.
Nadamo se kako će vremenske prilike biti povoljne za izvođenje svih potrebnih radova u realizaciji ovog projekta, kazali su izvođači radova.