036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak XXIII. sjednica OV Stolac


 XXIII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 20. 03. 2020. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09, 00 sati. Za sjednicu  je predložen sljedeći dnevni red:

 

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XXII sjednice OV Stolac,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.12.2019. godine,
 3. Odluka o usvajanju završnog računa općine Stolac za 2019. godinu,
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Stolac za 2020. godinu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2020. godinu
 6. Odluka o davanju jamstva,
 7. Odluka o usvajanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Stolac,
 8. Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac,
 9. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi koridor VC, dionica Mostar jug-Buna, poddionica tunel Kvanj-Buna,
 10. Odluka o osnivanju Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac,
 11. Odluka o imenovanju Privremenog upravnog vijeća Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac,
 12. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac,
 13. Odluka o obavljanju volonterskoga/vježbeničkog staža,
 14. Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2019./2020. godini,
 15. Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac,
 16. Odluka o visini prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac,
 17. Odluka o pokretanju postupka proglašenja Općine Stolac gradom,
 18. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac
 19. Zahtjevi građana,
 20. Vijećnička pitanja.