036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak X. sjednica GV Stolac

X. sjednica Gradskog vijeća Grada Stoca održat će se dana 28.04.2023 godine (petak ) u prostorijama grada Stoca sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa IX sjednice Gradskog vijeća Stolac,
2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Proračuna grada Stoca za 2023. Godinu,
3. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Grada Stoca,
4. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Stoca x2,
5. Odluka o interesu Grada Stoca za dodjelu koncesije,
6. Izvješće o radu Dom zdravlja Stolac,
7. Izvješće o radu OŠ Stolac,
8. Izvješće o radu OŠ Crnići,
9. Izvješće o radu Srednje škole Stolac,
10. Izvješće o radu Dječji vrtić Stolac,
11. Izvješće o radu Komunalno poduzeće Stolac,
12. Izvješće o radu Centar za socijalni rad Stolac,
13. Izvješće o radu OJP,
14. Izvješće o radu DVD Stolac,
15. Izvješće o radu Crveni križ,
16. Izvješće o radu JU “Radimlja” Stolac,
17. Izvješće o radu JU “Centar za kulturu i sport” Stolac,
18. Zahtjevi građana,
19. Vijećnička pitanja.