036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak VI. sjednica OV Stolac

VI. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 10. 09. 2021. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa V. Sjednice OV Stolac,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01–30.06.2021. godine,
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu,
 4. Odluka o prodaji motornog vozila,
 5. Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac,
 6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac,
 7. Odluka o izmjeni i dopuni programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini na području općine Stolac za razdoblje 2020-2025 godine,
 8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa,
 9. Odluka o gubitku prava na nekretninama,
 10. Odluka o kupnji nekretnine,
 11. Zahtjevi građana, 
 12. Vijećnička pitanja.