036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak IV. sjednica OV Stolac

IV. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 21. 05. 2021. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09. 00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa III. sjednice OV Stolac,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 30. 09. 2020. godine,
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.12.2020. godine,
 4. Odluka o usvajanju završnog računa općine Stolac 2020. godinu,
 5. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 30.03.2021. godine,
 6. Odluka o davanju jamstva,
 7. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o radu JU „Radimlja“ Stolac,
 8. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o radu JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac,
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zona građevinskog zemljišta na području općine Stolac,
 10. Odluka o suglasnosti na produženje ugovora o davanju u zakup zemljišta, 2x
 11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac, 2x,
 12. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac, 6x
 13. Zahtjevi građana,
 14. Vijećnička pitanja.