036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak III. sjednica OV Stolac

III. sjednica Općinskog vijeća Stolac  održati će se dana 26. 03. 2021. godine (petak) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09. 00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa II. sjednice OV Stolac,

2. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013. do 2023. godine,

3. Odluka o provođenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Stolac za vremenski period od 2013. do 2023. godine,

4. Odluka o načinu i uvjetima priključenja na vodovodni sustav-Tehnička voda Dolumi,

5. Odluka o davanju na upravljanje i održavanje vodovodnog sustava-Tehnička voda Dolumi JP „Komunalno“ d.o.o. Stolac,

6. Odluka o cijeni vode i komunalnih usluga vodovodnog sustava-Tehnička voda Dolumi,

7. Odluka o preuzimanju građevinskog zemljišta zbog gubitka prava korištenja radi građenja,

8. Odluka o gubitka prava korištenja na nekretninama,

9. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Stolac (x2),

10. Zahtjevi građana,

11. Vijećnička pitanja.