036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak I. sjednica OV Stolac

I. sjednica Općinskog vijeća Stolac održati će se dana 22. 01. 2021. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 10, 00 sati.

 

       Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice OV Stolac,
 2. Odluka o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu,
 3. Odluka o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu,
 4. Odluka o odobravanju kratkoročnog kreditnog zaduženja općine Stolac,
 5. Odluka o davanju jamstva,
 6. Odluka o visini prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac,
 7. Odluka o Pristupanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023. godine,
 8. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac,
 9. Odluka o suglasnosti na imenovanje Općinskog javnog pravobranitelja,
 10. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac,
 11. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na području općine Stolac,
 12. Odluka o uvjetima i kriterijima za ocjenu podnesenih zahtjeva po samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na području općine Stolac,
 13. Odluka o uvjetima i kriterijima potrebnim za raspisivanje natječaja i postupak prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na području općine Stolac,
 14. Zahtjevi građana,
 15. Vijećnička pitanja.