036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Telefonska linija za građane u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja

Federalni stožer Civilne zaštite donio je naredbu kojom se naređuje svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i pshihosocijalne pomoći.  U općini Stolac istu možete dobiti u Domu zdravlja Stolac na broj telefona 063 842 820 i 036 853 313.