036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Srednja škola Stolac: Natječaj za upis u šk. 2024./2025.

Srednja škola Stolac raspisuje natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred za školsku 2024./2025.g. po NPP na hrvatskom jeziku za sljedeće programe i zanimanja:
– OPĆA GIMNAZIJA
– EKONOMIST
– RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU
– KUHAR

UPISNI ROKOVI:
I. upisni rok 19. 6. 2024. godine (8:00 – 11:00)
II. upisni rok 26. 6.2024. godine (8:00 – 11:00)
III. upisni rok 26. 8. 2024. godine (8:00 – 11:00)

Na natječaj za upis prilažu se dokumenti:

Prijava na natječaj (obrazac se dobije u školi )
Rodni list
Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi ( IX. razred)
Uvjerenje ili svjedodžba o uspjehu u VI., VII. i VIII. razredu
Drugi relevantni dokumenti ( diplome, …)