036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Projekt “EUnity in diversity” U Stocu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu umjetnost i kulturu EACEA odobrila je projekt Javne ustanove Radimlja pod nazivom “EUnity in diversity”. Projekt je prvotno planiran u sklopu aktivnosti sajma Hercegovački plodovi Mediterana 2020., ali je zbog pandemije COVID-19 prolongiran, te se nadamo kako će se isti realizirati kroz sajam HPM 2021.


“EUnity in diversity” uključuje 11 malih općina iz 6 zemalja: -članovi mreže “I care for Europe” (osnovana 2013.): Čapljina (BiH), Rab, Rakovica (Hrvatska), Aquileia, Recanati, Tarcento (Italija), Piran (Slovenija), Bač (Srbija), Općina Bar (Crna Gora) i Grad Metković (Hrvatska) uključeni u projekt i aktivnosti Mreže, Javna ustanova “Radimlja” u ime Općine Stolac) i Adriatic GreeNet-a kao tehničkog koordinatora mrežnih aktivnosti.

Ove male lokalne zajednice imaju slična obilježja: imaju na svom teritoriju određena mjesta UNESCO-ve svjetske baštine (ili baštinu navedenu na okvirnom popisu) kao i baštinu europske važnosti u smislu povijesnih, društvenih i prirodnih vrijednosti, dijele zajedničku dimenziju “male lokalne zajednice” koju karakteriziraju slične mogućnosti, suočavanje sa sličnim problemima i izazovima.
Nakon pripremnih lokalnih aktivnosti u lokalnim zajednicama, delegacije njihovih predstavnika, točnije 363 sudionika (predstavnici 11 lokalnih vlasti, 30 udruga kulture, mladih i lokalnih manjina, 9 turističkih organizacija) sudjelovat će u zajedničkim aktivnostima završnog međunarodnog događaja u Stocu koje uključuju: sastanke, seminar, radionicu, prezentacije primjera dobre prakse i iskustva, razgledavanje kulturne baštine Stoca i okolice. Aktivnosti su prikladne za postizanje ciljeva projekta jer će poticati aktivno sudjelovanje predstavnika lokalnih zajednica, čineći ih istinskim akterima na europskoj pozornici, jer će: saznati više o specifičnostima lokalne kulturne baštine i njezinoj raznolikosti, razgovarati o prilikama za EU, kao i zajedničkim pitanja s kojima se suočavaju njihove lokalne zajednice, kreirati zajednički prijedlog projekata koji će se predstaviti u okviru programa EU.