036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Prezentacija Idejnog projekta: Stabilizacija stjenske mase na istočnim padinama Grada Stoca

Projektni tim s Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta iz Tuzle za potrebe Grada Stoca uradio je Idejni projekt: Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama Grada Stoca. Projekt će prezentirati u utorak 16.05.2023. godine u 12:00 h u salonu Gradske uprave Stolac.

Bit će predstavljeno projektno rješenje osiguranja od kotrljajućih blokova kamena sa istočnih padina na području Grada Stoca.