036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Preliminarna lista općinskih poticaja u poljoprivredi za 2020. godinu

Povjerenstvo za provođenje Javnog poziva za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve (povrtlarskih i ratarskih kultura) na području općine Stolac za 2020. godinu kroz sufinanciranje nabave sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava sačinilo je 

PRELIMINARNU LISTU OPĆINSKIH  POTICAJA U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU

(Imena korisnika poticanje proljetne sjetve (povrtlarskih i ratarskih kultura) na području općine Stolac za 2020. godinu kroz sufinanciranje nabave sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava)

RED.BR

 

IME I PREZIME

ADRESA

 

1

Vide Jurković

Crnići b.b.

2

Srećko Vučina

Pješivac-greda b.b.

3

Ivan Krešić

Borojevići b.b.

4

Selim Balavac

Aladinići b.b.

5

Džemila Đono

Pješivac b.b.

6

Omer Baljić

Gorica b.b.

7

Ahmo Idriz

Trijebanj b.b

8

Omer Šetka

Prenj b.b.

9

Ahmet Vujinović

Prenj b.b.

10

Boro Perić

Pješivac b.b.

11

Semir Obradović

Borojevići b.b.

12

Mladen Lopin

Aladinići b.b.

13

Mirsada Hajdarović

Pješivac b.b.

14

Mato Perić

Crnići b.b.

15

Miro Moro

Aladinići b.b.

16

Dragica Lukenda

Bobanovo b.b.

17

Mario Šutalo

Aladinići b.b.

18

Veselko Raguž

Pješivac b.b.

19

Hasan Vujinović

Prenj b.b.

20

Mirzo Zele

Borojevići

21

Damir Serdarević

Crnići b.b.

22

Mehmed Delić

Pješivac b.b.

23

Mustafa Šetka

Prenj b.b.

24

Ivan Perutina

Crnići b.b.

25

Ivan Puljić

Rotimlja b.b.

26

Arnel Obradović

Borojevići b.b.

27

Džemal Selimić

Pješivac b.b.

28

Zihno Obradović

Gorica b.b.

29

Mile Prkačin

Pješivac b.b.

30

Hakija Selimić

Pješivac b.b.

31

Božo Šutalo

Aladinići b.b

32

Mustafa Tabaković

Pješivac b.b.

33

Miro Proleta

Pješivac b.b.

34

Muriz Đulmez

Pješivac b.b.

35

Zdenka Palameta

Prenj b.b.

36

Dragan Šutalo

Aladinići b.b.

37

Nedim Kaplan

Pješivac b.b.

38

Đulsa Meškić

Rotimlja b.b.

39

Semir Balavac

Aladinići b.b.

40

Dragutin Perić

Poprati b.b.

41

Zdravko Perić

Prenj b.b.

42

Ibro Selimić

Pješivac b.b.

43

Niko Bošković

Aladinići b.b.

44

Derviš Pelja

K.M. Viševića b.b.

45

Asim Hajdarović

Pješivac b.b.

46

Ćamil Đurjan

Borojevići b.b.

47

Mladen Vučina

Pješivac b.b.

48

Rusmir Razić

Borojevići b.b.

49

Halil Obradović

Gorica b.b.

50

Stanko Stanković

Crnići b.b.

51

Vido Krnjić

Humska b.b.

52

Marijan Pažin

Stolac

53

Ismet Zele

Gorica b.b.

54

Almir Balavac

Aladinići b.b.

55

Mara Džakula

Pješivac b.b.

56

Nikola Raguž

Barane b.b.

57

Damir Raič

Borojevići b.b.

58

Dževad Džemila

Aladinići b.b.

59

Almir Terko

Pješivac b.b.

60

Nikica Bošković

Crnići b.b.

61

Zdenko Goluža

Pješivac b.b.

62

Ramo Obradović

Krajšina b.b.

63

Pero Krešić

Borojevići b.b.

64

Vesna Jerinić

Prenj b.b.

65

Meliha Hamzić

Pješivac b.b.

66

Damir Maslać

Prenj b.b.

67

Šerif Selimić

Pješivac b.b.

68

Jasmin Morić

Hrvatskih branitelja b.b.

69

Đuro Raguž

Prenj b.b.

70

Vicko Lubina

Pješivac b.b.

71

Anđelko Marković

Prenj b.b.

72

Anđelko Milanović

Pješivac b.b.

73

Nikola Bošković

Crnići b.b.

74

Pero Raguž

Kruševo b.b.

75

Milenko Šakota

Trijebanj b.b.

76

Ćamil Turajlić

Prenj b.b.

77

Drago Proleta

Pjšivac b.b.

78

Zejna Razić

Borojevići b.b.

79

Mario Bošković

Crnići b.b.

80

Danilo Pokrajčić

Prenj b.b.

81

Stanko Šutalo

Aladinići b.b.

82

Dragoljub Pokrajčić

Prenj b.b.

83

Esad Selimić

Pješivac b.b.

84

Draženko Pavlović

Prenj b.b.

85

Drago Čoko

Borojevići b.b.

86

Vicko Bošković

Crnići b.b.

87

Nikica Perić

Crnići b.b.

88

Nezir Hajdarović

Pješivac b.b.

89

Željko Palameta

Prenj b.b.

90

Nikola Raguž

Kruševo b.b.

91

Haris Baljić

Borojevići b.b.

92

Žarko Buntić

Crnići b.b.

93

Pero Bošković

Aladinići b.b.

94

Aida Selimić

Pješivac b.b.

95

Uzgoj bilja M&A

Hrvatskih branitelja b.b.

96

Ibrahim Džemila

Aladinići b.b.

97

Admir Dizdar

Humska b.b.

98

Azer Hajdarović

Hrvatskih branitelja b.b.

99

Slavko Perutina

Crnići b.b.b

100

Indira Šetka

Crnići b.b.

101

Alija Obradović

Borojevići b.b.

102

Miro Šutalo

Aladinići b.b.

103

Ante Perutina

Crnići b.b.

104

Halil Selimić

Prenj b.b.

105

Nikola Palameta

Prenj b.b.

106

Azer Terko

Pješivac-Kula b.b.

107

Selvedin Kaplan

Pješivac b.b.

108

Dragan Katić

Gorica b.b.

109

Almir Žarkušić

Prenj b.b.

110

Ahmet Obradović

Borojevići b.b.

111

Esad Hajdarović

Pješivac b.b.

112

Vide Prkačin

Pješivac b.b.

113

Selvedin Obradović

Gorica b.b.

114

Vlaho Šutalo

Gorica b.b.

115

Slavko Papac

Crnići-Greda b.b.

116

Ševko Razić

Borojevići b.b.

117

Ivica Šutalo

Aladinići b.b.

118

Boško Jerinić

Prenj b.b.

119

Muškija Pejak

Crnići b.b.

120

Vinko Perić

Crnići b.b.

121

Marko Bošković

Aladinići b.b.

122

Eso Žujo

Prenj b.b.

123

Tomislav Marčinko

Prenj b.b.

124

Selim Selimić

Prenj b.b.

125

Mujo Obradović

Gorica b.b.

126

Suad Razić

Prenj b.b.

127

Ekrem Pirić

Crnići b.b.

128

Aziz Obradović

Borojevići b.b.

129

Huso Obradović

Borojevići b.b.

130

Đuro Prce

Aladinići b.b.

131

Mila Kuzman

K.M.Viševića b.b.

132

Zdravko Proleta

Pješivac b.b.

133

Esad Razić

Gorica b.b.

134

Rasim Obradović

Borojevići b.b.

135

Grgo Maslać

K.M.Viševića b.b.

136

Mirsad Razić

Gorica b.b.

137

Džemal Tabaković

Pješivac –Kula b.b.

138

Semir Razić

Borojevići b.b.

139

Elvir Selimić

Pješivac-Kula b.b.

140

Vidoje Bošković

Crnići b.b.

141

Suad Žujo

Prenj b.b.

142

Huso Šuko

Ošanjići b.b.

143

Medin Kaplan

Pješivac b.b.

144

Dervo Šetka

Prenj b.b.

145

Mujo Hajdarović

Pješivac b.b.

146

Emir Razić

Gorica b.b.

147

Mevlida Obradović

Borojevići b.b.

148

Zijad Đulmez

Pješivac b.b.

149

Dragan Bošković

Aladinići b.b.

150

Tomislav Perić

Poprati b.b.

151

Alija Obradović

Gorica b.b.

152

Damjan Papac

Crnići b.b.

153

Vinko Pažin

Rotimlja b.b.

154

Amel Obradović

Borojevići b.b.

155

Edin Baljić

Borojevići b.b.

156

Pero Jurković

Crnići b.b.

157

Adel Obradović

Borojevići b.b.

158

Mara Proleta

Crnići b.b.

159

Nikica Obradović

Bjelojevići b.b.

160

Semir Gadara

Rotimlja b.b.

 

Svaki kandidat Javnog poziva za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve (povrtlarskih i ratarskih kultura) na području općine Stolac za 2020. godinu kroz sufinanciranje nabave sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava, nezadovoljan rezultatima javnog poziva može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja preliminarne liste podnijeti prigovor  na preliminarnu listu  Načelniku općine Stolac, na adresu Općina Stolac, Kralja Tomislava bb, 88360 Stolac, s naznakom „Prigovor na preliminarnu listu Javnog poziva za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve (povrtlarskih i ratarskih kultura) na području općine Stolac za 2020. godinu kroz sufinanciranje nabave sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava“