036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Poziv političkim subjektima ovjerenim za Lokalne izbore za izbornu jedinicu 176A Stolac

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanska županija Općina Stolac

Općinsko izborno povjerenstvo-komisija Stolac

Broj: 6/2020

Datum: 15.09.2020. godine

POZIV ZA:

POLITIČKI SUBJEKTI OVJERENI ZA LOKALNE IZBORE 2020.GODINE ZA IZBORNU JEDINICU 176A-STOLAC -SVIMA

Pozivamo Vas da prisustvujete postupku dodjele pozicija političkih subjekata (za Vaše kandidate) u biračke odbore, u izbornoj jedinici 176A Stolac, povodom lokalnih izbora na dan 15. 11. 2020. godine. OIP-OIK Stolac će obaviti postupak dodjele pozicija za područje osnovne izborne jedinice Stolac, dana 17. 09. 2020. godine (četvrtak), u 10,00 sati u prostoru Salona za sjednice općine Stolac.

Napomene političkim subjektima za kandidiranje kandidata u izbornom procesu:

1. Uvjeti za kandidate u biračke odbore su:

-Da kandidat ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor, a po mogućnosti da je upisan u izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za biračko mjesto za koje se imenuje,

-Da imaju završenu najmanje srednju stručnu spremu tj. najmanje III. IV. Ili V. Stupanj stručne spreme,

-Da kandidati nemaju propisanih smetnji za imenovanje, po pozitivnim izbornim propisima.

2. Stranke su dužne najkasnije 7 dana po dodjeli pozicija (a one koje prisustvuju dodjeli 7 dana po pismenoj spoznaji od OIP/OIK-a, nakon rezultata dodijeljenih pozicija), dostaviti OIP-u Stolac, prijedloge za kandidate u biračkim odborima. Prijave obrazaca SG1 zaprimaju se u sjedištu OIP-OIK Stolac, na adresi: Stolac, Kralja Tomislava b.b. (bivša zgrada suda Stolac)-treći kat.

Naglašavamo, da se za svakoga kandidata treba dostaviti Općinskom izbornom povjerenstvu :

-Obrazac SG1 (Izjava predloženog člana biračkog odbora/mobilnog tima potpisana od kandidata i ovjerena potpisom i pečatom ovlaštene osobe političkog subjekta).

OIP-OIK zadržava pravo na provjeru stupnja stručne spreme kandidata koji su predloženi od političkih subjekata, u smislu provjere propisanog stupnja kako je gore navedeno, kao i načinu te provjere.

3. Svaki kandidat kojega predložite i bude imenovan po Odluci OIP Stolac o imenovanju biračkih odbora, dužan je pristupiti obuci koju priredi Općinsko izborno povjerenstvo, a poslije obuke i pristupiti pismenom testiranju pred ovim povjerenstvom. Kandidat koji položi test sa najmanje 50% točnih odgovora ostaje u biračkom odboru, a u suprotnom biti će razriješen imenovanja i politički subjekt neće moći predlagati novoga kandidata na osvojeno mjesto u biračkom odboru. Obzirom na ove činjenice, molimo političke subjekte da vode računa u predlaganju kandidata sa osobama koje će najozbiljnije shvatiti i obaviti dužnosti na koje ih kandidirate.

Po propisima CIK/SIP BiH, testiranje kandidata, kao i obuka kandidata su obveze za svake izbore- bez obzira na raniju obuku i testiranje iste osobe za glasačke odbore.

4. Svaki politički subjekt uz prijedlog kandidata ima pravo i na prijavu njegova zamjenika, uz iste uvjete i isti postupak koji vrijedi i za kandidata (posebno popunjen obrazac SG 1).

5. Predstavnici političkih subjekata koji se odazovu ovome pozivu dužni su se pridržavati mjera vezanih za COVID 19.

Predsjednik OIP/OIK Stolac:

Miroslav Marić, dipl.iur.