036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Potpisan ugovor o izradi Prostornog plana grada Stoca za razdoblje 2024.-2034. godine

Gradonačelnik grada Stoca Stjepan Bošković potpisao je s direktorom tvrtke “Ecoplan” Markom Puljićem ugovor o izradi Prostornog plana grada Stoca za razdoblje od 2024. do 2034. godine. Cijena izrade predmetne, prostorno-planske dokumentacije iznosi 99.309,60 KM, a utvrđena je na osnovu dostavljene ponude i izjave o prihvaćanju tenderskih uvjeta.

“Ecoplan” je dužan uraditi prostorni plan Grada Stoca u skladu sa Zakonom te će gradu predložiti program i plan aktivnosti na izradi i donošenju Prostornog plana, kao i smjernice za njegovu izradu i pripremu. Obuhvat prostornog plana Stoca određen je administrativnim granicama ukupne površine 279,8 km².

Grad će platit 70% ugovorene cijene nakon predaje Prostorne osnove, 10% ugovorene cijene nakon predaje Prednacrta plana, 10% ugovorene cijene nakon predaje Nacrta plana, 10% ugovorene cijene nakon predaje Prijedloga plana.