036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Pokrenuta inicijativa za proglašenje općine Stolac gradom

Na svečanom prijemu povodom Dana općine, načelnik općine Stolac, Stjepan Bošković govoreći o planovima i projektima koje općinska administracija planira realizirati  u budućnosti najavio je već pokrenutu inicijativu proglašenja općine Stolac gradom. Na sjednici Općinskog vijeća Stolac, održanoj dana 20.03.2020. godine,  prijedlogom Načelnika općine, jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju proglašenja općine Stolac gradom.

 

Pravni temelj za donošenje Odluke da se općina Stolac proglasi gradom je članak 5.  Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini u kojem stoji: „Izuzetno od uvjeta iz st. 1. i 2. ovog članka, gradom se može proglasiti općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja“ što Stolac zasigurno i jeste.

 

Stolac je prostor s najduljom i najraskošnijom poviješću gradskog života u Bosni i Hercegovini, a spada u malu skupinu balkanskih prostora na kojima su sačuvana materijalna svjedočenja o urbanim oblicima života kroz razdoblje dugo preko 3.500 godina, koliko su stari posljednji poznati nalazi ilirskog grada Daorsona.

Općina Stolac ima čak 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika BiH. Od toga broja 19 je na privremenoj listi nacionalnih spomenika a 30 dobara ima odluku o proglašenju nacionalnim spomenikom BiH.

Stolac je upisan i na Tentativnu Listu svjetske baštine UNESCO-a, a dvije nekropole stećaka Radimlja i Boljuni su upisane na Listu UNESCO-a kao zaštićena baština svijeta.

Osim nekropola Radimlja i Boljuni od posebne kulturne i povijesne važnosti su i: Stari grad Stolac, helenistički grad Daorson, pećina Badanj, kompleks Begovina, Grob Moshe Danona.

Od kulturnih manifestacija koje se održavaju na području općine Stolac mogu se izdvojiti: Stolačka tarča, Slovo Gorčina, Stolačko kulturno proljeće, SMART FEST, Sajam Hercegovački plodovi Mediterana“, Ilindan – Dan općine Stolac.

Donošenje Odluke Općinskog vijeća Stolac o pokretanju postupka za proglašenjem gradom predstavlja prvi korak u proceduri uspostave Grada Stoca.

Budući da se grad može proglasiti samo federalnim zakonom, Načelnik općine Stjepan Bošković je uputio dopis zajedno sa Odlukom o proglašenju i svom potrebnom dokumentacijom prema Parlamentu i Vladi Federacije da isti utvrde  prijedlog i donesu Zakon o gradu Stocu.

Promjena statusa Općine u status Grada kao jedinicu lokalne samouprave, znači ojačati njen društveni, politički kao i gospodarski utjecaj.

Status grada omogućava izravnu mogućnost pristupa europskim fondovima, jačanje partnerskog odnosa prema drugim gradovima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Status grada daje i određene prednosti prilikom kandidiranja projekata prema međunarodnim donatorima.