036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Vijesti
Javni natječaj za prikupljanje pisanih prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac

U petak konstituirajuća sjednica OV Stolac

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 08. (petak) 01. 2021. godine  u prostorijama općine Stolac početkom u 11,00 sati.               Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:   Izvješće tajnika Općinskog vijeća o preuzimanju mandata...

read more