036 853 101

grad@stolac.gov.ba

OV Stolac: Održana XXV. sjednica

Općinsko vijeće Stolac je na danas održanoj XXV. sjednici usvojilo niz bitnih odluka. Na samom početku sjednice predložena je izmjena dnevnog reda, radi se o Odluci o izmjeni i dopuni poslovnika o radu općinskog vijeća Stolac u smislu održavanja elektronskih sjednica. Slične Odluke donijele se i druge općine i ostale razine vlasti zbog pandemije COVID-19. Namjera je da se u budućnosti u slučaju potrebe, sjednice općinskog vijeća mogu sazivati i elektronskim putem.

Vijećnici su većinom glasova usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2020. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2020. godinu, kao i Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za period 01.01. do 30.06.2020.godine. Predloženi Proračun sa izmjenama i dopunama iznosi 9 183 150 ,00 KM.  

Imajući u vidu da je započela nova školska godina kao i do sada općina Stolac nastavlja subvencionirati prijevoz svojih učenika tako je većinom glasova usvojena i Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac.

Nakon konzultacija sa Županijskim sudom u Mostaru koji radi na registraciji javnih ustanova,  prilikom donošenja osnovne Odluke u članku 3. Stavljene su određene djelatnosti koje ne spadaju u djelatnosti javne ustanove tako da taj članak treba promjeniti na način da se te djelatnosti izbace, a ostave samo one djelatnosti koje su u nadležnost javne ustanove. Tako je većinom glasova usvojena  i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac.

Odlukom o produženju mandata vršitelju dužnosti ravnatelja JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac, i Odlukom o produženju mandata privremenom upravnom vijeću JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac produžen je mandat Nikoli Vujnoviću za još 2 mjeseca, kao i privremenom upravnom vijeću.

Usvojen je Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća općine Stolac za 2020. godinu, te Plan zaštite od požara općine Stolac za 2020. godinu.

  {slike}XXV.OV Stolac{/slike}