036 853 101

grad@stolac.gov.ba

OV Stolac: Održana VII. sjednica; zemljište za novi harem

VII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održana je danas u salonu općine. Nakon usvojenih izvoda iz zapisnika sa VI. Sjednice OV Stolac, vijećnici su još usvojili Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01-30.09.2021. godine, Odluku o izmjeni i dopuni odluke o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu, i Odluku o izmjeni i dopuni odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu.

Odlukom  je dana suglasnosti na produženje Ugovora o korištenju objekta bivše galerije “Branko Šotra” u Stocu. Gradski orkestar Stolac je u svom zahtjevu tražio da im se za još 2 godine  produži postojeći Ugovor o korištenju.

Odlukom o kupnji nekretnina Općina Stolac kupuje nekretnine označene kao k.č.br. 2004/65  I. “Zgrada i dvorište”, II. “Zgrada sagrađena na k.č.br 2004/65, zgrada sa dvorištem površine 360 m², k.č.br. 2004/64 “Vrt na Luci”, vrt površine 756 m² i k.č.br. 2004/742 “Put” površine 226 m² od Ivana (Ante) Raguža iz Ljubuškog. Vlasnik nekretnina  uputio je pisanu ponudu općini Stolac za prodaju nekretnina iz razloga što iste već duže vrijeme nisu u funkciji i što sam ne namjerava obavljati djelatnosti za koje je prostor namijenjen.

U sklopu razmatranja navedene ponude zatraženo je i mišljenje JU “Radimlja” Stolac koja je u svom očitovanju iskazala interes za ovim prostorom radi unaprjeđenja ukupne djelatnosti Ustanove u pravcu razvoja turističke djelatnosti, prezentacije turističke ponude i potencijala, te proširenjem bavljenja registriranih djelatnosti Ustanove.

Rješenjem je imenovano Povjerenstvo za izlaganje podataka o nekretninama  za područje katastarske općine Rotimlja. Povjerenstvo čine: predsjednik Cvija Perić dipl. pravnik, zamjenik predsjednika Gordana Papac dipl. pravnik, član Slavko Bošković geometar, zamjenik člana Matea Bošković geometar, član iz reda građana sa područja katastarske općine Božo Perić i zamjenik Anel Behram.

Odlukom je o dana suglasnost JP Ceste Federacije BiH za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje – rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste na M 6.1 i regionalne ceste R 427 u općini Stolac.

Sjednica je završila donošenjem Zaključka po zahtjevu za uspostavljanje novog harema. Medžlis Islamske zajednice Stolac obratio se Općini Stolac s zahtjevom za dodjelu zemljišta za uspostavljanje novog harema na području grada Stoca. Poznata je situacija kako su dva stolačka  gradska harema popunjena. Medžlis Islamske zajednice  džemat Stolac  održao je sjednicu na kojoj je prezentiran prijedlog Načelnika koji je dogovoren zajedno s Klubom Bošnjaka u Općinskom vijeću Stolac. Jednoglasno je donesena odluka kojom se prihvaćaju ponuđene parcele na lokalitetu Radimlje.  Zatim se zadužuju Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina i Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu da svaka u okviru  svojih nadležnosti pokrenu postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na parcelama na lokalitetu Radimlje koje su predviđene za izgradnju harema.