036 853 101

grad@stolac.gov.ba

OV Stolac; Usvojene mjere za pomoć poduzetnicima

XXIV. sjednica Općinskog vijeća Stolac održana je danas u salonu općine. Na današnjoj sjednici vijećnici su  jednoglasno usvojili Odluku o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa ( COVID 19 ) na području općine Stolac.

Početkom tjedna na prijedlog županijskog stožera Civilne zaštite Vlada HNŽ donijela je Odluku kojom je ukinuto stanje prirodne nepogode na području naše županije tako da se od sada sve aktivnosti odnose na pomoć poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašenja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa. Sukladno tim aktivnostima općina Stolac u suradnji sa višim razinama vlasti preuzela je obavezu donijeti određene mjere koje  će se odnositi na mjere pomoći poduzetnicima.  Predložene su određene mjere kojima će se poduzetnici osloboditi plaćanja određenih naknada, odnosno poreza koji su zakonima i odlukama općinskog vijeća isključivi prihod jedinica lokalne samouprave, odnosno općine Stolac. Što se tiče mjera pomoći one se odnose na sve fizičke i pravne osobe kojima je sjedište na području općine Stolac.

U cilju ublažavanja negativnih posljedica općina Stolac će provesti sljedeće mjere:

Oslobađanje od obveza plaćanja poreza na tvrtku za 2020. godinu za sve obveznike kojima je zbog proglašenja stanja prirodne nesreće privremeno obustavljen rad; oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za sve poslovne subjekte, oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje javnih površina u vlasništvu općine Stolac, oslobađanje od obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu općine Stolac, oslobađanje od plaćanja zakupa odnosno koncesije na poljoprivrednom zemljištu kojima je općina Stolac zakupodavatelj/koncesor, oslobađanje  obveze plaćanja naknada za postavljanje reklamnih panoa, oslobađanje od plaćanja naknada računa za odvoz smeća i obustava svih ovršnih postupaka prema poduzetnicima pokrenutim  od strane općine Stolac i javnih ustanova i poduzeća kojima je osnivač općina Stolac.

Oslobađanje obveze plaćanja odnose se na razdoblje od tri mjeseca počevši od 01.04.2020. godine, izuzev poreza na tvrtku, naknade za korištenje javnih površina u vlasništvu općine Stolac, naknada za postavljanje reklamnih panoa i zakupa/koncesije na  poljoprivredno zemljište gdje se oslobađanje od naknade odnosi na 2020. godinu.

Većinom glasova dana je suglasnosti na Statut Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Stolac. Na prethodnoj sjednici OV Stolac donesena je Odluka o osnivanju ustanove “Centar za kulturu i sport” Stolac, te je na istoj sjednici Odlukom imenovano privremeno upravno vijeće koje je donijelo potrebne akte da bi se mogla izvršiti procedura registracije ove ustanove.

Vijećnici su još usvojili ; Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac, Odluku o prijenosu prava korištenja na nekretninama te Odluku o suglasnosti za izmjenu načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini danog u zakup na području općine Stolac.