036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Otvoren Javni poziv u okviru USAID/SWEDEN FARMA II PROJEKTA

Zajednički projekt USAID-a i Vlade Švedske “Projekt razvoja tržišne poljoprivrede II” (FARMA II) raspisao je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će podržati ulaganja u inovacije u poljoprivredu, jačanje uloge žena, mladih i marginaliziranih skupina, te novoosnovanih preduzeća, kao i aktivnosti promocije poljoprivrednih proizvoda s ciljem povećanja prodaje i osiguranja pristupa tržištu. Ukupno raspoloživi fond za ovaj poziv je oko 1,2 mil. dolara.

Zainteresirane organizacije registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti na http://farmabih.ba

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski (Word i PDF) putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u tiskanoj formi u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo ili Banja Luka), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 4.10.2019. godine. Aplikanti trebaju  pratiti uputstva za apliciranje predstavljena u dokumentima. USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju na informativni sastanak (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 15.9. u 11:00 sati).

Napominjemo da poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizičke osobe).

Informativni sastanak planira se u Mostaru (Federalni agromediteranski zavod, 19.9. u 11 sati).

Sva  uputstva i potrebni obrasci dostupni su  na web stranici projekta.