036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Procedura glasovanja birača pozitivnih na COVID-19, birača koji su u izloaciji ili hospitalizirani

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Općina Stolac

Općinsko izborno povjerenstvo-komisija Stolac

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Ostvarivanje prava na glasanje birača koji su pozitivni na COVID-19 i/ili birača kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani

 

Središnje izborno povjernstvo Bosne i Hercegovine  je na 57. (hitnoj) sjednici održanoj 24.09.2020. godine usvojilo Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 63/20), kojim je propisana procedura ostvarivanja prava na glasanje birača koji su pozitivni na COVID-19 i/ili birača kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani.

Navedenoj kategoriji birača na njihov zahtjev biće omogućeno da glasaju putem posebno formiranog mobilnog tima.

 

(1) Biraču čije se ime nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na nekom od redovnih biračkih mjesta na području općine Stolac, a koji je pozitivan na COVID-19 i/ili koji posjeduje akt nadležnog organa o obaveznoj izolaciji ili se nalazi na bolničkom liječenju, zbog čega nije u mogućnosti da dođe na biračko mjesto na kojem je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasa osobno, biti će na njegov zahtjev, omogućeno glasanje putem kovertiranih glasačkih listića.

(2) Da bi ostvario biračko pravo, birač iz stava (1) dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora lično (putem e-maila, faks aparata ili telefonskih aplikacija osposobljenih za prijem dokumenata, odnosno fotografija dokumenata) ili putem drugog lica, dostaviti Opcinskom izbornom povjernstvu Stolac, zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, odnosno medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.

(3) Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje iz stava (2) je dužan dostaviti najkasnije na dan izbora.

 

Zahtjeve koji sadrže adresu i kontakt podatke te potrebnu dokumentaciju birači mogu dostaviti Općinskoj izbornoj komisiji Stolac na

E-mail: oipoik176covdoc@gmail.com

Viber broj: + 387 63 223 957 (viber dostupan od ponedeljka 9.11.2020.)

Fax: + 387 36 819 042

Ili putem drugog lica neposredno predati u sjediste Općinskog  izbornog povjerenstva Stolac.

Stolac, 06.11.2020.                                                                            Predsjednik OIK/OIP Stolac

                                                                                                                      Miroslav Marić