036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Osnovna škola Crnići: Obavijest o upisu u prvi razred

Iz Osnovne škole Crnići obavještavaju roditelje ili staratelje koji imaju djecu za upis u prvi razred za školsku godinu 2023./24. da osnovne podatke za upis; ime i prezime djeteta, ime roditelja/staratelja, datum rođenja i mjesto stanovanja dostave putem telefona 036/862-235 najkasnije do 24.03.2023. godine, kako bi škola napravila plan upisa.

U prvi razred upisuju se djeca koja do 1. ožujka tekuće godine navrše pet i pol (5,5) godina života (odnosno sva djeca rođena do 31.08.2017. godine a do sada nisu upisana u školu).

NAPOMENA: Roditelji ili staratelji djece mlađe od navedenih obveznika mogu podnijeti zahtjev Gradskom tijelu uprave nadležnom za upis kako bi povjerenstvo za ocjenu psihofizičke sposobnosti donijelo procjenu opravdanosti zahtjeva.

Isto povjerenstvo vrši procjenu opravdanosti odgode početka obveznog školovanja, ako roditelj ili staratelj misle da je to u najboljem interesu djeteta a isto potkrepljuju pribavljenom stručnom dokumentacijom medicinske ustanove.

Sve informacije u vezi prijave djece i ostalog vezano za upis roditelji ili staratelji mogu dobiti u školi ili na navedeni broj telefona.