036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana XIX. sjednica Općinskog vijeća Stolac

U salonu općine Stolac danas je održana XIX. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na današnjoj sjednici vijećnici su nakon usvojenog izvoda iz zapisnika sa XVIII. sjednice OV Stolac, usvojili Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine i Dokument okvirnog proračuna Stolac za razdoblje 2020. – 2022. godine.

Imajući u vidu da je započela nova školska godina kao i do sada općina Stolac nastavlja subvencionirati prijevoz svojih učenika tako je većinom glasova usvojena i Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za učenike strukovnih škola u školskoj 2019/20 godini. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,  raspisalo je natječaj za  stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja  za školsku 2019/20. godinu, gdje je jedan od uvjeta taj da svaka jedinica lokalne samouprave donese odluku o deficitarnim zanimanjima za svoju općinu.

Dajući suglasnost mostarskom Sveučilištu na kupovinu poslovnog prostora Općinsko vijeće Stolac ispunilo je svoju obvezu kao jedan od osnivača. Suglasnost ne proizvodi financijske obveze za Općinu Stolac jer će Sveučilište Mostar poslovni prostor kupovati iz vlastitih sredstava.

Nije bilo zahtjeva građana ni vijećničkih pitanja.

{slike}XVIII{/slike}