036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana Vidoška pjesnička noć

U sklopu Stolačkog kulturnog proljeća u organizaciji Matice hrvatske Stolac i Grada Stoca, večeras je u Biskupijskom centru Saresenterum održana  književna manifestacija »Vidoška pjesnička noć«. Na samom početku večeru nazočne je pozdravio gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković koji se prisjetio pokojnog Luke Paljetka, koji je bio dragi gost u Stocu i zaštitni znak ove manifestacije.

Ovo je 13. Vidoška pjesnička noć i kako priliči okupila je ponajbolje pjesnike iz Bosne i Hercegovine, te smo tako mogli uživati u stihovima Grge Mikulića, Maria Kneževića, Viktorije Bukovac, Marine Kljajo-Radić, Srećka Marijanovića, Ive Raguža, Bože Begušića.

Dobitnik ovogodišnje nagrade za osobiti doprinos hrvatskoj književnosti „Hrvatski stećak”, autora Stjepana Skoke je dr. sc. Domagoj Vidović. Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književnosti stekao je u ožujku 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu obranivši rad Nacrt za vidonjsku antroponimiju i toponimiju. Od 1. rujna 2004. zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovljeIste je godine upisao poslijediplomski znanstveni studij lingvistike te doktorirao u travnju 2011. s temom Antroponimija i toponimija Zažablja pod mentorstvom Dunje Brozović Rončević. Danas radi na projektima Odjela za onomastiku i etimologiju te projektima Hrvatski mrežni rječnik (MREŽNIK) i Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA) koje podupire HRZZ. Ujedno je voditeljem Odjela za onomastiku i etimologiju (od 2020.) i metkovske podružnice Instituta (od 2014.)Predmetom je njegova užega zanimanja onomastika na rubnim hrvatskim prostorima, dijalektologija i akcentologija, a bavi se i prevođenjem s esperanta. Objavio je pet samostalnih knjiga i četiri u suautorstvu, više od trideset izvornih znanstvenih radova i sudjelovao na desetak međunarodnih znanstvenih skupova. Objavljuje i popularnoznanstvene radove u mjesnim časopisima (Glas Hutova, Metkovski vjesnikVrutakVeselje svetog Jere Zupci Times), na portalima (metkovic.hrlikemetkovic.hr) te na društvenim mrežama (stranice Pučišća i Janjine te Radija Narona na Facebooku), urednikom je antroponomastičke rubrike Od Mile do Drage u časopisu Hrvatski jezik, članom je uredništva Hrvatskoga neretvanskog zbornika (od 2014. do 2018. i glavnim urednikom) i časopisa Studia lexicographicaRasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Stolačko kulturno proljeće te povremenim članom uredništva Humskoga zbornika. Godine 2013. i 2014. bio je članom Organizacijskoga odbora Neretvanskih književnih, znanstvenih i kulturnih susreta, a 2019. njihovim voditeljem te je bio članom programskih odbora međunarodnih skupova E-rječnici i e-leksikografija (2019.) i Enciklopedika 2020 (2020.). Stalnim je kolumnistom Hrvatskoga slova (za koji je napisao 400 tekstova) bio od lipnja 2012. do srpnja 2015. te ponovno od ožujka 2018. do posljednjega broja časopisa objavljenoga 11. veljače 2022. Od 17. ožujka 2022. kolumnist je na portalu braniteljski.hr te suradnik Hrvatskoga tjednika. Jezikoslovnu kolumnu objavljuje na e-stranicama BK Neretva (podstranica Rodu o jeziku). Članom je Hrvatskoga filološkog društva, Odbora za onomastiku HAZU-a i Odbora za dijalektologiju HAZU-a, ICOS-a (Međunarodnoga vijeća za onomastičke znanosti) i Hrvatskoga saveza za esperanto, članom je suradnikom Južnohrvatskoga ogranka Društva hrvatskih književnika te Zajednice Hrvata istočne Hercegovine, surađuje s Društvom dubrovačkih pisaca te književne tekstove objavljuje u časopisima Hrvatsko slovo, Literat i Stolačko kulturno proljeće. Godine 2023. objavio je knjigu proznih tekstova Priča iz pradavnine u izdanju Društva dubrovačkih pisaca. Od školske godine 2019./2020. predavač je na Poslijediplomskome sveučilišnom studiju Humanističke znanosti – modul: Mediteranski interdisciplinarni studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu. Kao jedan od autora Školskoga rječnika hrvatskog jezika dobitnik je Nagrade Grada Zagreba 2013. Dobitnik je godišnje državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti u području humanističkih znanosti Hrvatskoga sabora za 2014. godinu. Godine 2016. dobio je nagradu Narona u području znanosti koju dodjeljuje Grad Metković. Članom je Radne skupine Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreb bio od svibnja 2014. do travnja 2017. te od listopada 2019. do svibnja 2021. Od 2020. vanjski je član Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena. U travnju 2020. uvršten je u popis nacionalnih stručnjaka za predmetno područje standardizacija zemljopisnih imena te savjetovanje u području hrvatskoga standardnog jezika u sklopu suradnje s hrvatskim prevoditeljskim odjelima Službe za hrvatski jezik u Europskoj komisiji.

Matica hrvatska Stolac za ovu prigodu tiskala je i posebnu brošuru “Vidoška pjesnička noć”. Brošura predstavlja manifestaciju i njezinog ovogodišnjeg laureata, sudionike, donoseći podatke o njima te pjesme koje je publika mogla čuti večeras.

Glazbene gošće večeri bile su djevojke iz glazbene skupine Vidoštačka kraljica a program je  vodila Tina Laco.