036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana javna rasprava na Nacrt 2. izmjene i dopune Prostornog plana grada Stoca za razdoblje od 2013-2023 godine

Prezentacija i javna rasprava 2. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Stoca održana je danas u salonu Gradske uprave Stolac. Izrada Izmjena i dopuna prostornog plana općine Stolac temeljena je na Odluci o pristupanju Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Stoca za razdoblje 2013.-2023. koju je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 17.06.2022. godine. S obzirom da nije bilo većih izmjena u planskom periodu od donošenja Prostornog plana, Prostorna osnova se usvaja u potpunosti kako je formirana u prethodnoj fazi izrade prostornog plana (01.12.2017. godine). Predmet izmjena i dopuna bile su ciljane izmjene određenih područja.

Na sjednici GV održanoj 30.09. 2022. godine utvrđen je prednacrt prostornog plana. Nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023 godine, grafički i tekstualni dio, bio je izložen u zgradi Gradske uprave Stolac te je bio dostupan za javni uvid.

Predmet izmjena i dopuna prostornog plana su izmjena namjene površina: i to pretvaranje poljoprivrednog i šumskog zemljišta 2 i 3 kategorije u građevinsko zemljište sa gospodarsko-proizvodnom namjenom G1, u građevinsko područje za razvoj naselja GP i u turističko-ugostiteljsku namjenu T1. Na dvije lokacije (Trijebanj i Burmazi) prenamjenjuje se poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište 2. ktg u građevinsko zemljište sa gospodarsko-proizvodnom namjenom G1.

Izmjena namjene površina na dvije lokacije (Hodovo i Aladinići) prenamjenjuje postojeće šumsko i poljoprivredno zemljište u građevinsko zemljište za razvoj naselja GP, dok se u Popratima poljoprivredno zemljište 3. ktg prenamjenjuje u turističko-ugostiteljsku zonu T1 / etno selo.

Nositelj izrade je Ecoplan d.o.o. iz Mostara a pripreme je Služba graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove grada Stoca.