036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana javna prezentacija i rasprava na Nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje 2013-2023 godine

Danas je u salonu općine Stolac održana javna prezentacija i rasprava na Nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023 godine. Ecoplan d.o.o. Mostar je nositelj izrade plana, dok je nositelj pripreme općinska Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu.

Izrada izmjena i dopuna prostornog plana općine Stolac temeljena je na Odluci o pristupanju Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2013 godine koju je Općinsko vijeće Stolac donijelo na sjednici 22.01.2021. godine. Na sjednici OV održanoj 17.02.2021. donesena je Odluka o utvrđivanju prednacrta izmjena i dopuna prostornog  plana općine Stolac. S obzirom na to da nije bilo većih izmjena u planskom periodu od donošenja Prostornog plana, Prostorna osnova se usvaja u potpunosti kako je formirana u prethodnoj fazi.

Predmet ovih izmjena i dopuna prostornog plana su:

– izmjena namjene površina na način da se na dvije lokacije prenamjenjuje poljoprivredno zemljište druge i treće kategorije i šumsko zemljište druge kategorije u građevinsko zemljište sa gospodarsko-proizvodnom namjenom;

– promjena obuhvata zona zaštite nacionalnog spomenika Radimlja, koje su Odlukom komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (sl. Glasnik 54/20) značajno smanjene u odnosu na prethodne;

– izmjena trase zapadne obilaznice Stoca.

Planirano je proširenje gospodarske zone na tri površine. Dvije su u neposrednoj blizini, nadovezuju se na postojeću gospodarsku zonu na Hodovu .To su: „Dubrava 2“ veličine 206 ha, i „Dubrava 3“ veličine 167 ha.

Treća gospodarska zona se formira na  Komanju brdu i naziva „Komanje brdo“ veličine je 609 ha. Namjena ovih površina „Dubrava 2“, „Dubrava 3“ i „Komanje brdo“ je gospodarsko – proizvodna za smještaj fotonaponskih elektrana.

Novo planirane gospodarsko-proizvodne zone „Dubrava 2, „Dubrava 3“ i „Komanje brdo“  namijenjene su za izgradnju novih fotonaponskih elektrana.