036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana II. sjednica OV Stolac

U salonu općine Stolac održana  je u danas II. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici  nakon usvojenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa I. sjednice OV Stolac usvojili Odluku o usvajanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013. – 2023. 

Ecco plan Mostar je nositelj izrade plana, dok je nositelj pripreme općinska Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu. Izmjene i dopune se temelje na Odluci o Pristupanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023. Godine. Od  kada je Prostorni plan donešen nije bilo bitnih izmjena u samom prostoru do sada, prostorna osnova se usvaja u onom obliku u kojem je usvojena tijekom izrade Osnovnog prostornog plana. Predmet ovih izmjena i dopuna su zapravo izmjene namjene površine, na način da se na dvije lokacije postojeće poljoprivredno zemljište II. i III. kategorije, šumsko zemljište II.  kategorije prenamijenjuje u građevinsko sa  gospodarsko-proizvodnom namjenom.

Usvojene su i Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. Godini, te Odluka o subvencioniranju zapošljavanja volontera-vježbenika i nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac.

Odlukom o imenovanju Privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac produžen je mandat privremenog Upravnog vijeća ove javne ustanove u osnivanju.